Velkommen til forhåndsvisninger

Skrevet av Vegar Skredlund

Velkommen til vårt visningssenter ved gamle Ski Magasinleir – Artilleriveien 17, innkjøring fra Monsrudveien.

Lørdag 27. januar | 12:00 – 14:00
Søndag 28. januar | 12:00 – 14:00
Mandag 29. januar | 17:30 – 19:00
Tirsdag 30. januar | 17:30 – 19:00

Onsdag 31. januar | salgsstart kl 12:00 (budfrist), ingen visning
Torsdag 1. februar | kl. 17:30-19:00, ordinær salgsvisning